Wie zijn wij?

front-1

Wie zijn wij?

Vrienden van STB is een stichting, opgericht 6 juli 2010. Doel is de STB sportief en financieel te ondersteunen.
De Vrienden van STB zullen hun uitgaven in gezamenlijk overleg met het bestuur van STB doen. Naast ideeën en initiatieven van Vrienden, kan het bestuur van STB een beroep doen op de middelen van de Vrienden.

Adresgegevens

Fromaborg 8
9502 VJ Stadskanaal
Email: info@vriendenvanstb.nl

Het bestuur:

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Xander van Hal (Voorzitter)
Albert de Boer (Penningmeester)
Marcel Dries (Secretaris)
Martin van Hal (Bestuurslid)
Vacature

Wie zijn Vriend van STB?

De Vrienden van STB worden gevormd door leden en niet-leden van de Stadskanaalster TennisBond. De leden en niet-leden kunnen bestaan uit:
• Familieleden
• Kennissen
• Competitieteams
• Trainingsgroepen
• Bedrijven
• Instellingen
• Etc.

Nieuwsbrieven (pdf)

Nieuwsbrief maart 2011
Nieuwsbrief juni 2011
Nieuwsbrief juni 2012
Nieuwsbrief jan 2013
Nieuwsbrief feb 2014