Tossen

Tossen

In 2017 is er voor gekozen om het tossen weer wekelijks op het programma te zetten. We merken toch dat, met name, nieuwe leden de behoefte hebben om een dergelijke avond te hebben. Ze kunnen op die manier sneller kennis maken met andere leden van STB. Dit schema zetten we door in 2018.

Er zijn 2 toss-momenten:

De dinsdagochtend-toss. Deze begint zo tussen 9.00 uur en 9.30 uur en wordt gehouden op elke dinsdagochtend.

Daarnaast gaat de avond-toss naar de woensdagavond. De toss op de avond zal beginnen om 19.30 uur. Afhankelijk van de animo voor het tossen, zullen er een aantal banen beschikbaar zijn. Het kan dus op de woensdagavond wat drukker zijn dan voorheen, maar dat komt de gezelligheid (en bijbehorende baromzet) alleen maar ten goede.

Veel plezier namens de activiteitencommissie.