Sponsormogelijkheden

Onze visie op sponsoring

Sponsoring is een overeenkomst waarbij de sponsor geld en/of een prestatie levert en de gesponsorde daartegenover een commerciële meerwaarde biedt. Hierbij kan het gaan om communicatiemogelijk-heden of andere zakelijke tegenprestaties, direct of indirect voortvloeiend uit de sportbeoefening. Sponsoring zien we daarom niet alleen als een gift, donatie, lening of subsidie. Onze vereniging ziet sponsoring als een zakelijke overeenkomst waar een contract aan ten grondslag ligt. Wat wij U als mogelijkheden bieden, is door de leden van onze vereniging ook gegarandeerd waar te maken. In het contract kunt U dan ook aangeven, indien u dat wenst, waar U uw sponsoring aan besteed wilt zien.
STB garandeert dat de sponsorgelden zullen resulteren in een beter sportproduct voor haar leden, bezoekers, professionals, vrijwilligers en sponsoren. STB wil graag een aansprekende vereniging zijn en doet er alles aan om dit te realiseren.