Sponsoring “Clubkas Rabobank”

9 februari 2018

Eén van onze voornaamste sponsoren gaat de sponsoring op een andere manier doen. Leden van de Rabobank krijgen de mogelijkheid om voor zoveel mogelijk stemmen te organiseren voor de vereniging die ze hun steun gunnen. Daarom vragen wij al onze leden om onderstaande zoveel mogelijk te doen. Bankier je zelf niet bij de Rabobank, maar ken je mensen die ook op STB zouden kunnen stemmen, stimuleer dat zoveel mogelijk.

Van 8 t/m 22 februari 2018 mogen leden van Rabobank Zuid en Oost Groningen vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club.
Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 100.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. STB Stadskanaal ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Het is voor onze vereniging belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te werven. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor
aankoop tennisballen voor de jeugd en ons tennistoernooi. Het zou fantastisch zijn als jij, jouw familie en vrienden stemmen geven aan STB Stadskanaal tijdens de Rabobank
Clubkas Campagne van Rabobank Zuid en Oost Groningen. Kijk voor meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/zog.

BEDANKT VOOR JOUW STEUN.

Nieuwsbrief ontvangen?