CORONA REGELS STB KANTINE EN TERRAS VANAF 1 JULI 2020

CORONA REGELS STB KANTINE EN TERRAS VANAF 1 JULI 2020

Vanaf woensdag 1 juli 2020 zijn de kantine en het terras van STB onder voorwaarden weer open voor de tennisleden en de sporters van het nieuwe beachpark. Dit gebeurt met inachtneming van een aantal regels, die in dit protocol zijn vastgelegd. Van iedereen die het tennispark bezoekt wordt verwacht dat hij/zij kennis heeft genomen van deze regels, bedoeld om te komen tot een verantwoorde en veilige openstelling van het tennispark, inclusief de kantine en het terras. Deze regels zullen op verschillende plekken op het tennispark worden opgehangen, zodat iedereen weet
waaraan hij/zij zich moet houden.
Bij het opstellen van deze spelregels is het Protocol Heropening Horeca van de Koninklijke Horeca Nederland als richtlijn gehanteerd. Dit (horeca)protocol is gebaseerd op het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF, de aanvullende richtlijnen van de KNLTB en de richtlijnen van de gemeente Stadskanaal.


Toegang en omgangsvormen
Op het terras en in de kantine dient iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
Het barpersoneel kan u bij het betreden van het terras of de kantine vragen of u een gezamenlijke huishouding vormt. Ook kunnen zij u vragen naar eventuele gezondheidsrisico’s (verkoudheid, griepklachten, etc.). Het barpersoneel kan u op basis hiervan de toegang tot het tennispark
weigeren.


Het terras en kantine is ingericht op basis van de norm van 1,5 meter afstand.
Indien de stoelen en tafels wel worden verplaatst het verzoek om na gebruik van het terras en kantine de stoelen en tafels weer terug te zetten op de oorspronkelijke plaats.

Op het terras en in de kantine mag u:

  1. op 1,5 meter aan een tafel zitten (met maximaal 4 personen aan een tafel)
  2. met maximaal 2 personen binnen 1,5 meter aan een tafel of aan een statafel en bar zitten op een barkruk.
  3. uit één huishouden met meer personen mag u binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
  4. Alleen zitten, niet staan.

In de kantine mogen volgens de regels maximaal 100 personen aanwezig zijn. Echter hebben wij i.v.m. 1,5 meter afstandsregel circa 30 zitplaatsen beschikbaar. Voor het terras geldt geen maximum aantallen, maar wordt de maximale capaciteit bepaald door het aantal aanwezige stoelen. Maak daarom zoveel mogelijk gebruik van het terras.

In de kantine wordt tijdelijk één verplichte looprichting aangehouden met een aparte ingang (de twee zijdeuren) en één uitgang (de voordeur). Dit is met lijnen en pijlen aangegeven.
Als u iets wilt bestellen loopt u via een van de zijdeuren van de kantine naar binnen en loopt u naar de bar waar de kassa staat. Hier doet u een bestelling en betaald u met de pin.
Na uw bestelling loopt u via de aangegeven looprichting via de voordeur (schuifdeur) weer naar buiten. Deze schuifdeur gaat alleen van binnenuit open.


Er is geen bediening op het terras. Mocht onverhoopt een rij ontstaan in de kantine, neem dan de markeringen van 1,5 meter op de grond in acht en houd voldoende afstand. Blijf achter de belijning staan.

Kleedkamers/toiletten
De kleedkamers zijn per 1 juli weer geopend. De toiletten en het afhangbord in de gang van de kantine zijn te gebruiken. De deur in de kantine (bij de bar) naar de toiletten blijft gesloten. De toiletten zijn alleen vanaf het terras bereikbaar.


Toezicht
Het barpersoneel houdt toezicht op het naleven van de regels in dit protocol.
Bij de lessen geldt dat de tennisleraren toezicht houden op het naleven van de regels.
Ook zullen bestuursleden van STB met enige regelmaat op het tennispark aanwezig zijn om toezicht te houden op de naleving van de regels. Daarnaast zal toezicht vanuit de gemeente plaatsvinden. De gemeente kan bij (herhaaldelijk) overtreden van de regels maatregelen nemen, zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van het tennispark, de kantine en/of het terras. Om die reden vragen wij de aanwezigen op het tennispark met klem zich aan de regels in dit protocol te houden. Eventuele boetes voor STB vanuit de gemeente (maximaal 4.000 euro), zullen waar mogelijk door het bestuur worden verhaald op de leden die de boete hebben veroorzaakt.

Hygiëne
Voor alle aanwezigen op het tennispark, inclusief het terras en in de kantine, gelden de volgende algemene hygiënevoorschriften:

De kantine wordt dagelijks schoongemaakt, waarbij door het bestuur afspraken zijn gemaakt over het specifiek reinigen / desinfecteren van alle objecten die aangeraakt worden zoals deurklinken, wc’s, wastafels en kranen. Papieren zakdoekjes en zeep zijn standaard al in de toiletten aanwezig. In de kantine is op verschillende plekken desinfecterende gel aanwezig, zodat de gasten hun handen kunnen desinfecteren.
Het barpersoneel maakt de tafels na gebruik schoon voordat er nieuwe gasten gaan zitten.


Vragen?
Als er vragen zijn over dit protocol of anderszins, kunt u contact opnemen met het bestuur via het mailadres: info@stb-stadskanaal.nl.