ALV 2017

18 januari 2017

Als leden zijn jullie allemaal uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 31 januari 2017. Deze wordt gehouden in onze kantine Breakpoint van STB Stadskanaal. Vanaf 19.00 uur ben je van harte welkom.  Wij drinken graag met jullie een nieuwjaarsborrel op het nieuwe tennisseizoen.

Voorafgaand aan de vergadering zal Roelof Weijer in een spelvorm de spelregels van het tennis met ons opfrissen. Het zogenaamde KNLTB Spelregel café. Na de vergadering volgen dan de juiste antwoorden en is er tijd voor discussie en om vragen te stellen.

De avond zal worden afgesloten met de terugkerende STBingo! Wij hopen op een grote opkomst.

Tot slot willen wij iedereen bedanken voor het mooie gezellige “90 jarig” jubileumjaar.
Wij kijken met tevredenheid en plezier terug  op het jubileumjaar.

Bestuur STB

Nieuwsbrief ontvangen?