Maak kennis met Tennis

Maak Kennis Met Tennis voor de jeugd De jeugd heeft de toekomst. Wij willen bij STB jeugd graag aan ons binden. Dit is belangrijk voor de toekomst van onze vereniging. Wij willen ons daarom voornamelijk richten op het binnenhalen (en binden) van jeugdspelers tussen 5 en 12 jaar.

Hoe gaan we dit doen?

Er moet een tennisleraar zijn om jeugdtennissers de beginselen van het tennis bij te brengen. Wij hebben in overleg met onze Tennisschool Eddy Beekman allereerst een programma voor 4 basislessen samengesteld. STB wil dat de jeugd de basis van het tennissen aangeboden krijgt. Dit doen we door tennislessen aan te bieden en een aantal activiteiten naast de lessen te organiseren.

Aanbieding Voor de lessen “Maak kennis Met tennis” hebben wij de volgende aanbieding; Voor kinderen die beginnen met lessen en dus voor het eerste jaar lessen, gelden de volgende tarieven:

Na de 4 basislessen kun je besluiten of je nog 8 vervolglessen wilt nemen. Tijdens de lessen kunnen de kinderen gebruik maken van het materiaal (ballen en rackets) dat bij STB aanwezig is. De tennisballen en rackets zijn beschikbaar gesteld door onze nieuwe jeugdsponsor “M-ployee”. De data voor de lessen staan inmiddels ook al vast. De tijdstippen zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen. De basislessen zullen worden verzorgd op de woensdagmiddag. Een tijdstip hier voor zal afhankelijk zijn van het aantal aanmeldingen. De data voor de eerste 4 lessen zijn inmiddels bekend. Deze beginnen na de Meivakantie, 0p 9, 16, 23 en 30 mei. Wilt u uw kind aanmelden voor deze lessen? Stuur dan een mail naar info@stb-stadskanaal.nl met daarin naam, adres en geboortedatum van het kind en daarnaast uw telefoonnummer.

Daarnaast zullen er gedurende het seizoen een aantal JEUGD-activiteiten worden gehouden. Hiervoor kunt u het beste onze website en Facebook in de gaten houden. Daarnaast probeert de jeugdcommissie de jeugdspelers op de hoogte te houden middels mails en/of nieuwsbrieven.

Graag zien we jullie op ons tennispark in 2018.